Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Rắc rối chuyện Tên tiếng Việt & Tên Tiếng Anh

Khi đến định cư ở Úc và các nước nói tiếng Anh, có nhiều người biết cách viết tên của họ một cách hợp lệ trên giấy tờ, tuy nhiên cũng có nhiều người không để ý nên có thể có nhiều điều rắc rối về sau. Tiểu mỗ là một trong những người không để ý (hơi coi thường) chuyện viết tên tuổi, bởi thế mới bị một vài phiền phức liên quan đến tên tuổi xin chia sẻ cùng mọi người.

Việc thứ nhất cần để ý cách viết tên tiếng Anh (English) thường theo thứ tự như sau:

Tên Gọi (First Name) + Tên Đệm (Middle Name) + Tên Họ (Last Name / Surname)

Chuyện này có lẽ nhiều người đã biết, tuy nhiên có một vài điểm cần chú ý - Ví dụ một người tên Việt Nam là "Trần Thị Tha Thiết" chẳng hạn, sau khi sang Úc muốn có thêm một tên tiếng Anh là "Teresa", vậy khi viết cái tên đầy đủ theo cách viết tên tiếng Anh thì nên viết làm sao? Theo tiểu mỗ hiểu có những cách như sau tùy theo người này muốn Tên Gọi (First Name) của mình là gì:

Trường hợp 1 - Nếu người đó muốn có Tên Gọi (First Name) chính là "Thiết" thì tên nên được ghi theo tứ tự:
Thiết + Terasa Thị Tha + Trần

Trường hợp 2 - Nếu người đó muốn có Tên Gọi (First Name) chính là " Tha Thiết" thì tên nên được ghi theo tứ tự:
Tha Thiết + Terasa Thị + Trần hay Tha-Thiết + Terasa Thị + Trần

Trường hợp 3 - Nếu người đó muốn có Tên Gọi (First Name) chính là "Teresa" thì tên nên được ghi theo tứ tự:
Terasa + Tha Thiết Thị + Trần hay Terasa + Thiết Thị Tha + Trần

Thường thứ tự của Tên Đệm (Middle Name) không quan trọng mấy như tiểu mỗ được giải thích bởi các nhân viên hữu trách, cái quan trọng Tên Gọi (First Name) lúc nào cũng phải viết đầu tiên & và viết đầy đủ (không nên viết tắt).

Tuy nhiên, một số đơn từ giấy tờ có ghi rõ từng phần cho người điền đơn thì mọi việc đơn giản hơn, chẳng hạn như:
1) First Name
2) Middle Name
3) Surname / Last Name

Nhưng một số đơn từ giấy tờ có thể được ghi như sau:
1) Surname / Last Name
2) Given Names

Cách gom lại các Tên Gọi và Tên Đệm vào Given Names thường hay là nguyên nhân của những sự rắc rối.

Trường hợp rắc rối thứ nhất - lỗi của mình khi viết sai thứ tự hoặc viết tắt tên không đúng cách cho Given Names: Theo ví dụ trên nếu "Trần Thị Tha Thiết Teresa" muốn dùng "Teresa" là Tên Gọi (First Name) nhưng nếu viết Given Names là:
- "Thị Tha Thiết Teresa" thì First Name của người này tự động sẽ trở thành là "Thị";
- "Tha Thiết Teresa Thị" thì First Name của người này tự động sẽ trở thành là "Tha";
- "Tha-Thiết Teresa Thị" thì First Name của người này tự động sẽ trở thành là "Tha-Thiết";
- "T. T. Thiết T." thì First Name của người này tự động sẽ trở thành là "Thiết";

Trường hợp rắc rối thứ hai - mình viết đúng thứ tự nhưng một nhân viên nào đó không để ý và chọn đại một Tên Đệm (Middle Name) cho mình hay viết tắt Tên Gọi một cách không hợp lý. Ví dụ trường hợp của tiểu mỗ, lúc sang Úc, khi vào quốc tịch tiểu mỗ ghi tên của mình đúng theo thứ tự, khi điền đơn thi lấy bằng lái xe tiểu mỗ cũng ghi theo thứ tự đó tuy nhiên trong bằng lái xe họ đã viết một Tên Đệm của tiểu mỗ đầy đủ còn Tên Gọi (First Name) thì họ viết tắt. Ví dụ tên đầy đủ (Full Name) của tiểu mỗ là "Lê Dân Làng Nam", khi viết qua tiếng Anh là "Nam Dan Lang Le". Lúc viết tên vào bằng lái đúng ra họ phải viết (nếu cần viết tắt Tên Đệm) ví dụ "Nam L. D. Le" nhưng người làm bằng lái xe cho tiểu mỗ lại viết là "N. L. Dan Le". Thành thử đi đâu thiên hạ chỉ chấp nhận cái tên first name "Dan" chứ không chịu tiểu mỗ là "Nam"...

Bởi lý do này, về sau đi đâu làm giấy tờ, chẳng hạn First Name xài cho account trong nhà bank thì đúng nhưng khi so sánh với bằng lái xe nhiều nơi họ không chịu công nhận Tên Gọi (First Name) của mình gây rắc rối không ít.

Trước kia có vẻ họ hơi lỏng lẻo việc tên họ nhưng từ sau vụ 11 tháng 9 hầu hết các văn phòng chính phủ cũng như tư nhân họ đã kiểm tra rất kỹ tên tuổi trong các giấy tờ. Bởi thế quý vị nên kiểm tra tên của mình trong bằng lái xe, ngân hàng, bảo hiểm v.v. nếu nó không trùng hợp thì nên điều chỉnh cho nó trùng hợp càng sớm càng tốt kẻo khi hữu sự đụng đến giấy tờ chẳng những vừa tốn tiền (khi cần thay đổi gấp quý vị phải trả tiền thêm - có khi gấp đôi), vừa bất tiện có khi không kịp cho công việc quý vị.

Nếu quý vị nào không rõ phải nên làm gì khi cần đổi tên, trong một vài trường hợp quan trọng quý vị có lẽ nên tìm một luật sư để họ chỉ dẫn.

Vài dòng chia sẻ.

Làng Nam 07-2010.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét